Information

Smart Farm to Table
การตลาดสร้างฟาร์มสุข

ประชาสัมพันธ์โครงการ Road Show

 วันที่  สถานที่ สถาบัน
 ห้อง
 25 สิงหาคม 2560  กรุงเทพฯ
ภาคตะวันออก
และภาคกลาง
 ม.หอการค้าไทย
กทม.
 ห้อง 10201 อาคาร 10
 28 สิงหาคม 2560  ภาคเหนือ
 ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ห้อง MCB 2301 ชั้น 3 
คณะการสื่อสารมวลชน
 1 กันยายน 2560  ภาคใต้  ม.สงขลานครินทร์    
วิทยาเขตหาดใหญ่  จ.สงขลา
 ห้องFMS 3409
คณะวิทยาการจัดการ
 8 กันยายน 2560  ภาคะวันออกเฉียงเหนือ  ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น  ห้องประชุมพีรสิทธิ์คำนวณศิลป์
> วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น
Download
download
ios
android
D1
D2
D3
D4
D5
D6
ผู้สนับสนุนโครงการ
BrandAge AIS 12call ZEEDSIM University of the Thai Chamber of Commerce KHON KAEN UNIVERSITY PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY CHIANG MAI UNIVERSITY

โครงการ AIS BrandAge Award
เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราห์ 31แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-274-9192-5 ต่อ 101-108
มือถือ 081-170-2750 , 086-048-3756
อีเมล์ aisbrandageaward@gmail.com
copyright © (2007-2012) - http://www.ais-brandageaward.com